Binnen Ti Groep worden vastgoedactiviteiten gerealiseerd als zijnde de aan- en verkoop, ontwikkeling en exploitatie van grootzakelijk vastgoed. Wij richten ons hierbij voornamelijk op vastgoed met een maatschappelijke bestemming, waaronder wonen, zorg en onderwijs.

‘’ The best among you are those who bring greatest benefits to many others ‘’

Vanuit de onderneming trachten wij de samenleving te faciliteren in vastgoedobjecten met hoofdzakelijk maatschappelijke bestemmingen. Dit doen wij door ”leven’’ toe te voegen aan verwaarloosde vastgoedprojecten. Concreet voorbeeld is het gebied Plaspoelpolder, waarin wij een bijdrage hebben geleverd om bestemming wonen te krijgen op een van origine kantoorpand ter grootte van 14.000 m2. Als onderneming achten wij het belangrijk om in te spelen op maatschappelijke vraagstukken en dit kunnen wij, in het kader van vastgoed, door te faciliteren in (her)ontwikkelde en/of gerenoveerde gebouwen die uiteindelijk een maatschappelijke functie zullen dienen. Wij onderscheiden ons door te focussen op de lange termijn (duurzaam) in plaats van alleen op de quick wins.

Het verdienmodel van Ti Groep is gebaseerd op het toevoegen van waarde aan afgeleefde objecten om deze vervolgens te verkopen en/of exploiteren. Niet alleen op bouwkundig niveau wordt waarde toegevoegd, maar juist ook door middel van onder andere sales en marketing. Tevens besteden we veel aandacht aan risicomanagement, met name door onze compliance en juridisch in-house expertise.

Hoe hard de maatschappij ook is geraakt (door de Coronapandemie), de terugval van het beleggingsvolume (in vastgoed) lijkt mee te vallen. Met €17,9 miljard in 2020 zakt dit onder het niveau van de afgelopen jaren, maar gaat het beter dan tijdens de vorige recessie. De huidige crisis treft de vastgoedsector niet over de volle breedte, zoals de kredietcrisis deed, maar weerspiegelt de algemene maatschappelijke schade.”
– CBRE Outlook 2021

Wij focussen op vastgoedsectoren die volop in beweging zijn. De vraag naar bijvoorbeeld woningbeleggingen bijvoorbeeld blijft hoog. Dit komt met name door het (oplopende) woningtekort als gevolg van de stagnerende woningproductie. Maar ook de zorgvastgoed schreeuwt naar aandacht, aldus CBRE. Ti Groep speelt hier met name op in door de transformatie van bestemming trajecten in te zetten. Dit doen wij door de traditionele werkwijze binnen de vastgoed te combineren met de laatste ontwikkelingen binnen de verscheidene vastgoedsectoren en deze ontwikkelingen op nauwgezette manier te volgen.